http://www.thongthailand.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 ข่าวสาร  เว็บบอร์ด  บทความ  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  หน้าแรก
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2009
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม12,590,104
Page Views14,785,910
« June 2022»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
lifestyle & review
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ
รีวิว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทและสปา
  foo&bed
ธรรมชาติ,สัตว์ป่าและพันธุ์พืช...มีคุณ(nature)
บทบรรณาธิการ สกู๊ฟพิเศษ และเรื่องเล่า
http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42365202
 

โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554

โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554

 โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554

เรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย”

1. หลักการและเหตุผล

          ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา หากนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ. 2501 – 2505 แรงงานในฐานะปัจจัยหนึ่งในการผลิตได้รับการให้คุณค่ามากขึ้น อันพิจารณาได้จากนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลและกฎหมายหลายฉบับที่ทยอยออกมารองรับ  อย่างไรก็ตาม เรายังจำเป็นต้องติดตามประเมินผลนโยบายทั้งในเชิงสาระและการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย สาระของนโยบาย และ การปฏิบัติตามนโยบายในอดีต โดยมีเป้าหมายต่อการแสวงหาและปรับปรุงนโยบายแรงงานและการบริหารนโยบายแรงงานในอนาคต ให้รองรับการสนับสนุนต่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย รวมถึงการสร้างความสำเร็จต่อการประกอบการ และคุณภาพชีวิตแรงงาน ที่ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น

          ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554 เวียนมาถึง และเป็นวาระการครบรอบ 10 ปี ของการจากไปของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้ได้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การจัดสัมมนาในเรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย” จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอจากภาคีต่างๆ ในวงการแรงงาน เพื่อสนองตอบเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเปิดให้มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ถึงสาระและผลกระทบของนโยบายแรงงานของรัฐต่อการประกอบการ คุณภาพชีวิตแรงงาน และในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย โดยรวมของประเทศไทย

2.2 เพื่อร่วมกันแสวงหาข้อเสนอแนะถึงสาระของนโยบายแรงงานในอนาคตและแนวทางการนำนโยบายแรงงานของรัฐ อันครอบคลุมถึงแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ

2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในงานนโยบาย แผน และโครงการด้านแรงงานในประเทศไทย

 

3. วิธีการสัมมนา

          3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน

นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

 

5. กำหนดเวลาและสถานที่                                                              

          วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 12:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา

6.1 มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

6.2 กระทรวงแรงงาน

6.3 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระของนโยบาย ความสำเร็จและล้มเหลว และปัญหาการนำนโยบายแรงงานไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะต่อสาระของนโยบายแรงงานและแนวทางการนำนโยบายแรงงานไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จต่อการประกอบการ คุณภาพชีวิตแรงงาน และในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย โดยรวมของประเทศไทยในอนาคต

7.2 แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ในการร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายแรงงาน แผนงาน และ โครงการที่ควรจะเป็นสำหรับประเทศไทย

 

 

กำหนดการสัมมนา

 

งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554

เรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

จัดโดย

มูลนิธินิคม  จันทรวิทุร  กระทรวงแรงงาน และ สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12:00 - 12:30 น.       ลงทะเบียน

12:30 - 13:00 น.       วีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

13:00 - 13:15 น.       กล่าวรายงานการจัดสัมมนาโดย

                             ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ประธานมูลนิธินิคม  จันทรวิทุร

13:15 - 13:30 น.       กล่าวเปิดการสัมมนา โดย

                              ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)

13:30 - 13:45 น.       การแนะนำองค์ปาฐก โดย

  •                     ผู้แทนมูลนิธิมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

13:45 – 14:30 น.      ปาฐกถาหัวข้อ “นโยบายแรงงานแห่งรัฐ: อุดมคติ กับ ความเป็นจริง” โดย

                             ศาสตราจารย์ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

14:30 – 15:45 น.     การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ นโยบายแรงงานกับการปฏิบัติ :

                              ความสำเร็จหรือล้มเหลว และข้อเสนอเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดย

  • ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน*
  • รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประธานสภาอุตสาหกรรม*
  • นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  • นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ*
  • ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)

15.45 -16.15 น.      ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา

16.15 -16.30 น.      สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย

  • นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ

รับประทานอาหารว่างเวลา 14:45 – 15:00 น.

*วิทยากร อยู่ระหว่างการทาบทาม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นายจารึก รัตนบูรณ์ โทรศัพท์ : 081 - 8158547 และ โทรสาร : 02 – 6434465 หรือ

   ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233 

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี  013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com หรือ jara_409@hotmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ โทรสาร : 02 – 6434465)

 

 

Tags : การ์ตูนกับระบอบประชาธิปไตย

 
 หน้าแรก  บทความ  ข่าวสาร  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  เว็บบอร์ด

อัตราค่าโฆษณา    

แบบเนอร์ กลางหน้า.  ขนาด 800 x 400-600 พิกเซล เห็นหน้าแรก  5,000 บาท/เดือน

แบนเนอร์ เหนือโลโก้เว็บไซต์ ขนาด 1000 x 80 พิกเซล เห็นทุกหน้า 4,000 บาท/เดือน

 แบนเนอร์ ซ้าย  ขนาด 240 x 120-160 พิกเซล เห็นทุกหน้า 3,000 บาท/เดือน

ทำข่าวแถลง รีวิวโรงแรมและร้านอาหาร  เขียนสารคดี 

บรรณาธิการ  จำลอง บุญสอง

บรรณาธิการภาพ  ชัยวัฒน์ เดชพุ่มพวง

ฝ่ายการตลาด คุณ บุณย์วรางค์ มนตรีพิศาล โทร.081-4971702  

ประจำกองบรรณาธิการ สาวดอนเมือง มณี บันลือ  อินทรีดำ ธงชัย อึ้งเข่งสุง ติ่ง พงษ์ไทย

 
view