iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ วช. ร่วมกับ สอวช. เผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาไทยปี 63 (รอบสำรวจปี 64) http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366938 Fri, 20 May 2022 21:14:05 +0700 พลิกชีวิตเกษตรกร ด้วย นวัตกรรมจาก มธ. ยกระดับผลผลิตทุเรียน "สู่ทุเรียนพันล้าน" http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366937 Fri, 20 May 2022 21:05:48 +0700 ม.รามคำแหง พัฒนา http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366935 Fri, 20 May 2022 12:53:53 +0700 ม.อ. ต่อยอดการพัฒนา http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366934 Fri, 20 May 2022 12:50:00 +0700 วช. จัดเวทีระดมความคิด วางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง จังหวัดน่าน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366913 Tue, 17 May 2022 22:23:37 +0700 มทร.พระนคร พัฒนากระบวนการแปรสภาพเส้นใยจากใบอ้อยเป็นสิ่งทอช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและยังช่วยลดปัญหาการเผาทำลายสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366912 Tue, 17 May 2022 22:20:42 +0700 มจธ. หนุน SAFETist Farm สร้างต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวจากฐานเกษตรกรรมริมคลองบางมด http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366887 Fri, 06 May 2022 19:07:04 +0700 SAFETist Farm จัดอบรมอาชีพชุมชนใต้สะพาน กับเป้าหมายที่มากกว่ารายได้เสริม http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366886 Fri, 06 May 2022 18:59:40 +0700 เดินหน้าผลักดันพลังต่างวัยสูงวัยสร้างชาติ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366872 Thu, 28 Apr 2022 19:04:51 +0700 อว.จัดบรรเลงครึกครื้น http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366871 Thu, 28 Apr 2022 18:59:43 +0700 "เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366861 Wed, 27 Apr 2022 20:17:30 +0700 กรมการปกครองโชว์แอปฯ D.DOPA เปิดบริการแจ้งย้าย-ขอออกนส.ผ่านแดน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366860 Wed, 27 Apr 2022 20:13:02 +0700 เปิดตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวอ.พิบูลฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366859 Wed, 27 Apr 2022 20:08:00 +0700 วช. ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงการดำเนินงาน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366821 Wed, 20 Apr 2022 16:18:33 +0700 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดมิติโลกกัญชาในวันกัญชาโลกผ่านงานสัมมนา http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366820 Wed, 20 Apr 2022 16:08:21 +0700 มช. แสดงศักยภาพงานวิจัยมุ่งเป้า การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บนปีที่ ๒ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366771 Thu, 31 Mar 2022 18:11:50 +0700 โรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 2,100 ล้านบาท http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366770 Thu, 31 Mar 2022 18:07:03 +0700 อว.ใช้นวัตกรรมช่วย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366744 Wed, 30 Mar 2022 18:38:33 +0700 โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366724 Mon, 28 Mar 2022 17:55:19 +0700 จัดเต็มผู้วิจัย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366723 Mon, 28 Mar 2022 17:48:26 +0700 คณะแพทย์จุฬาฯ วิจัยภัยเงียบ ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ไหลตาย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366705 Sat, 26 Mar 2022 16:58:02 +0700 ต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย สู่ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366704 Sat, 26 Mar 2022 16:53:15 +0700 http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366644 Tue, 22 Mar 2022 19:06:47 +0700 "ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง" เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้สูงวัยและวัยทำงาน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366643 Tue, 22 Mar 2022 19:07:53 +0700 นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยง จ.สงขลา http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366642 Tue, 22 Mar 2022 18:57:57 +0700 วช. หนุน วว. ถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366568 Tue, 15 Mar 2022 14:35:00 +0700 http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366565 Tue, 15 Mar 2022 11:37:07 +0700 วันช้างไทย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366533 Sun, 13 Mar 2022 17:38:10 +0700 รวม ยุทธศาสตร์งานวิจัยเด่น ปี 2565 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366532 Sun, 13 Mar 2022 17:08:28 +0700 "ศิลปากร http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366482 Tue, 08 Mar 2022 12:02:50 +0700 แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ประสานงาน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366481 Tue, 08 Mar 2022 11:43:18 +0700 "MEMMIFY " โปรแกรม AI สัญชาติไทย เก็บข้อมูลง่าย ในเว็บแอปพลิเคชัน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366471 Fri, 04 Mar 2022 22:55:47 +0700 ชราอย่างมีความสุข มธ. คิด http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366470 Fri, 04 Mar 2022 22:56:28 +0700 http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366455 Fri, 25 Feb 2022 19:01:28 +0700 รมว.อว. หนุน เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง เฟส 2 ผู้สูงวัยสู่สังคมเรียนรู้งาน สร้างอาชีพและรายได้ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366454 Thu, 24 Feb 2022 21:14:28 +0700 ม.หาดใหญ่ พลิกฟื้น http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366453 Thu, 24 Feb 2022 21:03:10 +0700 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลฯ ติดตามผลสำเร็จของศูนย์วิจัยชุมชน http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366441 Tue, 22 Feb 2022 16:46:55 +0700 อย่าให้อายุมาปิดกั้นพลังในตัวคุณ มาร่วมกันเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366440 Tue, 22 Feb 2022 16:48:27 +0700 มทร.อีสาน และ มอ. ส่งมอบนวัตกรรม http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366434 Thu, 17 Feb 2022 21:22:50 +0700 แอปโก้ เปิดมิติใหม่ เดินหน้าสร้างสังคมวัฒนชีวา ให้ความรู้สุขภาพระดับโครโมโซม แนะเปลี่ยนพฤติกรรมปกป้อง http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366433 Thu, 17 Feb 2022 21:15:31 +0700 ชม ชิม ช้อป ของดี http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366431 Tue, 15 Feb 2022 21:30:17 +0700 วช. หนุนวิจัยผลิตภัณฑ์แก้ปัญหานอนไม่หลับ สำเร็จ การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลก http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366430 Tue, 15 Feb 2022 21:05:56 +0700 เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ ดอกไม้ปลอดโรค http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366419 Sun, 13 Feb 2022 10:49:42 +0700 มทร.รัตนโกสินทร์ คิดค้นโมบายแอปฯ ลุยพัฒนาท่องเที่ยวเมืองรอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366403 Thu, 10 Feb 2022 22:30:14 +0700 วช. หนุน สจล. ใช้ปัญญาประดิษฐ์รักษามะเร็งปากมดลูก http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366381 Tue, 08 Feb 2022 15:45:34 +0700 เที่ยวแดนอีสาน พบหลานย่าโม ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366379 Tue, 08 Feb 2022 15:34:31 +0700 วช. - สวทช. ลงนามความร่วมมือ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366354 Wed, 02 Feb 2022 18:05:39 +0700 เปิดฉากยิ่งใหญ่ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366353 Wed, 02 Feb 2022 17:59:29 +0700 หจก.โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ ร่วมกับ มทส. นำร่องใช้เชื้อเพลิงขยะใน SMEs เครื่องปั้นดินเผา ขนาดเล็ก สร้างทางเลือกที่ดี ให้ผู้ประกอบการ http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366342 Thu, 27 Jan 2022 17:21:31 +0700 มทส. เดินหน้าแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน แก้ปัญหาขยะล้นโลก สร้างมูลค่าขยะมูลฝอย http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42366341 Wed, 26 Jan 2022 19:41:29 +0700