http://www.thongthailand.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เว็บบอร์ด  บทความ  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  ข่าวสาร
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2009
ปรับปรุง 04/12/2022
สถิติผู้เข้าชม13,084,026
Page Views15,297,711
« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ
รีวิว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทและสปา
  foo&bed
ธรรมชาติ,สัตว์ป่าและพันธุ์พืช...มีคุณ(nature)
บทบรรณาธิการ สกู๊ฟพิเศษ และเรื่องเล่า
ข่าวสาร
http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42365202
 

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการพืชสวนนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14-20 สิงหาคม 2565

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการพืชสวนนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14-20 สิงหาคม 2565

รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการพืชสวนนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 14-20 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอก เข้า ร่วมงานประชุมพืชสวนระดับนานาชาติ International Horticultural Congress (IHC2022) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุม เมืองเมืองอ็องเฌ ประเทศฝรั่งเศส (Congress Center, Angers-France) โดยร่วมนาเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) 3 เรื่อง และนำเสนอ แบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E-Poster presentation) 1 เรื่อง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Oral presentation 1) สตรอว์เบอร์รีลูกผสมใหม่ 2 สายพันธุ์: การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อเพิ่มปริมาณสาร แอนโทไซยานินสาหรับการบริโภค Two new hybrids strawberry cultivars: Breeding strawberry to increase fruits phytochemical contents for health consumption สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ที่รู้จักกันทั่วโลก และในผลยังอุดมไปด้วยสารสำคัญที่เป็นประโชน์ต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารสีแดงในบริเวณผิวผลโดยสารนี้มีคุณสมบัติหลักคือเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยในป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ดังนั้นจึงทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะบริโภคผล       สตรอว์เบอร์รีมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาหนึ่งพบว่าสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทยที่ปลูกเป็นการค้ายังคงมีปริมาณสารแอนโทไซยานินที่ไม่สูงมากนัก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหา ดังกล่าวจึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินที่สูงขึ้นโดย ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดโครงการทั้งสิ้น 5 ปี พบว่า สามารถคัดเลือกสตรอว์เบอร์รีลูกผสมที่มีศักยภาพดังกล่าวได้ 2 ต้น (2 สายพันธุ์) โดยสตรอว์เบอร์รีลูกผสมสายพันธุ์ที่ 1 เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 และสตรอว์เบอร์รีลูกผสมสายพันธุ์ที่ 2 เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ Akihime จากการศึกษาวิจัยพบว่า สตรอว์เบอร์รีลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ มีลักษณะ ดีเด่นกว่าสายพันธุ์พ่อแม่ โดยมีปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดเฉลี่ย 41-52 mg/100g FW ปริมาณสารไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ และเพลาโกนิดิน-3-ไกลโคไซด์เฉลี่ย 20-30 mg/kg FW และ 484-555 mg/kg FW ตามลาดับ นอกจากนี้สตรอว์เบอร์รีลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ยังคงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและ FRAP สูงเฉลี่ย 2131-2265 mg GAE/kg FW และ 22-24 mmol Fe2+/kg FW ตามลำดับ นอกจากนี้ลักษณะทางด้านเคมีกายภาพอื่นๆของสตรอว์เบอร์รีลูกผสมดังกล่าวยังคงดีกว่าสายพันธุ์พ่อแม่ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สตรอว์เบอร์รีลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ สามารถเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในประเทศไทยปลูกเพื่อเชิงการค้าต่อไป
2) การศึกษาผลของรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง Effects of X-ray and Gamma ray Irradiation on the Physico-chemical Qualities of Mango cv. Nam Doc Mai Si Thong (Mangifera indica L.) มะม่วงน้าดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงพันธุ์หลักที่ผลิตในประเทศไทย เมื่อสุกจะมีรสหวานเนื้อละเอียด และสีผิวสีทองสวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ แต่การส่งออกมะม่วงไปจาหน่ายยังบาง ประเทศนั้นจะต้องผ่านกรรมวธิีสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงศตัรพูืชโดยเฉพาะประเทศ อเมริการจะต้องมีการฉายรังสีมะม่วงก่อนนาเข้า ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ส่งออกไทยประสบปัญหาการฉายรังสีมะม่วง แล้วผลมะม่วงสูญเสียคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการ จัดการหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการฉายรังสี และผลของรังสีที่มีต่อคุณภาพผลมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง โดยผลการทดลองพบว่า การคัดเลือกมะม่วงที่มีความแก่ 80% นามาจุ่มน้ำร้อนร่วมกับสารป้องกันกาจัดเชื้อราก่อนการฉายรังสีตามข้อกาหนดการส่งออก สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รวมทั้งผล มะม่วงเมื่อผ่านการฉายรังสีแล้วยืดอายุการเก็บรกั ษาได้นาน 12 วัน โดยที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 3) อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศและการฉายรังสีแกมมาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง ไทยพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง Integrated Effects of Modified Atmosphere Packaging and Gamma Irradiation on Shelf- life Extension of Thai Mango cv. Nam Doc Mai Si Thong (Mangifera indica L.) มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีปริมาณการส่งออกเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

ซึ่งส่งออกไปยังหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เป็นต้น การส่งออก มะม่วงไปยังสหรัฐอเมริกาผลมะม่วงจะต้องผ่านการฉายรังสีตามข้อกาหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ แมลงศัตรูพืช อย่างไรก็ตามมะม่วงฉายรังสีนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้น (เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง) ประมาณ 7 วัน ส่งผลให้มะม่วงน้าดอกไม้ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดปลายทางเป็นระยะเวลานานได้ งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการยืดอายุเก็บรักษาของมะม่วงฉายรังสีด้วยวิธีการดัดแปลงบรรยากาศ โดยใช้ถุง ชนิด White Ethylene-absorbing Bag (WEB) พบว่ามะม่วงฉายรังสีบรรจุด้วยถุงชนิด WEB มีอายุการเก็บ รักษาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 24 วัน ขณะที่มะม่วงฉายรังสีไม่บรรจุถุงมีอายุต่ำกว่า 15 วัน ที่อุณหภูมิ 13-15 องศาเซลเซียส จึงสรุปได้ว่ามะม่วงฉายรังสีบรรจุด้วยถุงชนิด WEB ชะลอกระบวนการสุกของผลมะม่วงน้าดอกไม้ สีทองฉายรังสีได้เป็นอย่างดีและยังเป็นจุดเริ่มต้น ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งออกทางเรือเชิงพาณิชย์
E-Poster presentation 4) การตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทาลายผลผลิตและการศึกษาผลของการใช้กระบวนการแปรรูปด้วย ความดันสูงต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยา คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ามะพร้าวน้าหอม Non-destructive quality determination and effect of high-pressure processing on the microbial and physicochemical quality of young aromatic coconut (Cocos nucifera L.) water. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมโดยไม่ทำลายผลผลิต และพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ามะพร้าวน้าหอมพร้อมดื่มด้วยกระบวนการความดันสูง (High Pressure Processing; HPP) ที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรค และศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา ผลการศึกษา พบว่า เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (NIRs) สามารถนำมาใช้ในคัดแยกคุณภาพชั้นเนื้อและความหวาน (ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้) ของมะพร้าวน้าหอมได้โดยไม่ตอ้ งทาลายผลผลิต มีความแม่นยามากถึง 88% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการใช้ NIR ในการเลือกวัตถุดิบตั้งต้นที่ดีในการผลิตน้ามะพร้าวน้าหอมพร้อมดื่ม สำหรับการแปรรูปน้ามะพร้าวน้าหอมพร้อมดื่มด้วย HPP นั้นพบว่าการแปรรูปที่สภาวะความดัน600MPa เป็นเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยไม่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพของน้ำมะพร้าว สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส นานมากกว่า 10 สัปดาห์

 
 หน้าแรก  บทความ  ข่าวสาร  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  เว็บบอร์ด

อัตราค่าโฆษณา    

แบบเนอร์ กลางหน้า.  ขนาด 800 x 400-600 พิกเซล เห็นหน้าแรก  5,000 บาท/เดือน

แบนเนอร์ เหนือโลโก้เว็บไซต์ ขนาด 1000 x 80 พิกเซล เห็นทุกหน้า 4,000 บาท/เดือน

 แบนเนอร์ ซ้าย  ขนาด 240 x 120-160 พิกเซล เห็นทุกหน้า 3,000 บาท/เดือน

ทำข่าวแถลง รีวิวโรงแรมและร้านอาหาร  เขียนสารคดี เชิญได้โดยตรงที่ โทร.081-9416364

ติดต่อ 135 ม.12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 
view