ปรับโฉมอีกครั้งด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง จริงใจ ใส่ใจต่อลูกค้า และเสมอต้นเสมอปลาย โดย อินทรีดำ ธงชัย บรรณาธิการ โทร.081-9416364 และฝ่ายการตลาด โดยคุณ บุณย์วรางค์ มนตรีพิศาล บรรณาธิการบริหาร โทร.081-4971702 .