http://www.thongthailand.com
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เว็บบอร์ด  บทความ  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  ข่าวสาร
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2009
ปรับปรุง 25/02/2023
สถิติผู้เข้าชม13,335,863
Page Views15,563,546
« March 2023»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ
รีวิว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทและสปา
  foo&bed
ธรรมชาติ,สัตว์ป่าและพันธุ์พืช...มีคุณ(nature)
บทบรรณาธิการ สกู๊ฟพิเศษ และเรื่องเล่า
ข่าวสาร
http://www.thongthailand.com/index.php?mo=3&art=42365202
 

สุดยอดนวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดูกาลและการขยายพันธ์ด้วยใบ

สุดยอดนวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดูกาลและการขยายพันธ์ด้วยใบ

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“สุดยอดนวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดูและการขยายพันธุ์ด้วยใบ”

จัดโดย  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลอาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

******************

หลักการเหตุและผล

        เนื่องจากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาผลผลิตมะนาวค่อนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่มะนาวให้ผลผลิตน้อย ราคาขายในท้องตลาดทั่วไปสูงถึงผลละ 10-16 บาท ส่วนหนึ่งสวนมะนาวได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงปลายปี 2554 ประกอบกับสวนมะนาวถูกปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เพาะปลูกมาเป็นการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ รวมถึงเกษตรกรเปลี่ยนสวนมะนาวไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีราคาดีกว่า ส่งผลให้ผลผลิตมะนาวสู่ท้องตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ


ดังนั้นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีสื่อมวลชนด้านการเกษตรแขนงต่างๆร่วมกันก่อตั้งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ภาคการเกษตรของเกษตรกรและประเทศชาติ รวมถึงผู้บริโภคสินค้าเกษตรด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับภาคเกษตรทั้งในรูปแบบของการเสนอข่าว การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเกษตรกรจึงร่วมกับพันธมิตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดูและการขยายพันธุ์ด้วยใบ”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปลูกและขยายพันธุ์มะนาวเองได้


วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมดีๆถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจ

-เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

-      เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจจะปลูกมะนาวทั่วไป

จำนวนผู้เข้าฟัง

-      ประมาณการที่ 300-400 คน


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้ที่เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้กลับไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ไปใช้เพื่อปลูก

มะนาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือขยายพันธุ์เพื่อการค้า  

  1. สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะพันธมิตรร่วมจัดจะได้รับยอมรับในฐานะสถาบันการศึกษา

ที่ส่งเสริมภาคเกษตรอย่างแท้จริง


งบประมาณจัดงาน

-      ค่าห้องสัมมนา อาหารว่าง 2 เบรค อาหารกลางวัน  เอกสาร และเบ็ดเตล็ด ประมาณการค่าใช้จ่าย

90,000-12,0000บาท

ที่มาของรายได้

-      ค่าลงทะเบียนจากผู้ที่ร่วมสัมมนา

                                 กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“สุดยอดนวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดูและการขยายพันธุ์ด้วยใบ”

จัดโดย  สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคเช้า

08.00-09.00 น   . ลงทะเบียน - รับเอกสาร และรับอาหารว่าง

09.00-09.30 น.  กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมสัมมนา 

                โดย   คุณดลมนัส  กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

                - กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน

                โดย   คุณอภิชาติ ศรีสอาด   ประธานโครงการฯ

                - ประธานพิธี กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

                โดย   รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


09.30-12.00 น. เสวนา “นวัตกรรมผลิตมะนาวนอกฤดู”

- การเลือกพันธุ์มะนาว การจัดการสวนมะนาว

โดย   ดร.วสรรญ ผ่องสมบูรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

- เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดู และการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะนาว

โดย   คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานชมรมผู้ปลูกมะนาวแห่งประเทศไทย

- ปลูกมะนาวในวงท่อซีเมนต์ : บังคับออกผลนอกฤดูอย่างมืออาชีพ

โดย   คุณวัง  สุขประเสริฐ

เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ที่ประสบความสำเร็จ.

- อนาคตตลาดมะนาว และผลผลิตที่ตลาดต้องการ

โดย คุณช่อทิพย์ ศิริพันธ์ (เจ๊เล็ก)  ผู้รับซื้อมะนาวรายใหญ่ของตลาดไท

11.30-12.00 น.  - ถาม-ตอบ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย : ภาคปฏิบัติ "สุดยอดนวัตกรรมขายพันธุ์มะนาวด้วยใบ"

13.00-14.30      -เทคนิคการการตอนกิ่ง-เสียบกิ่ง-ทาบกิ่งบนต่อมะขวิดและส้มโอ

โดย   คุณศุภชัย  แสงดี เจ้าของแปลงขยายพันธุ์มะนาวเพชรเกษตร ย่านคลองสิบสอง ปทุมธานี

14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.   วิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

                 โดย คุณสุรชัย สมันตรัส ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จ.สตูล   

16.00-16.30 น.  ซักถามข้อสงสัย และปิดการสัมมนา 

ดำเนินรายการโดย       : คุณดลมนัส  กาเจ   นายกสมาคมฯ/บรรณาธิการ นสพ. คมชัดลึก           (ภาคเช้า)

ดำเนินรายการโดย       : คุณมนตรี  ตรีชารี อุปนายกสมาคมฯ/นิตยสารเกษตรโฟกัส-ชุมทางอาชีพ        (ภาคบ่าย)

พิธีกร                : คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์   นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tags :

 
 หน้าแรก  บทความ  ข่าวสาร  รวมรูปภาพ  ติดต่อเรา  เว็บบอร์ด

อัตราค่าโฆษณา    

แบบเนอร์ กลางหน้า.  ขนาด 800 x 400-600 พิกเซล เห็นหน้าแรก  5,000 บาท/เดือน

แบนเนอร์ เหนือโลโก้เว็บไซต์ ขนาด 1000 x 80 พิกเซล เห็นทุกหน้า 4,000 บาท/เดือน

 แบนเนอร์ ซ้าย  ขนาด 240 x 120-160 พิกเซล เห็นทุกหน้า 3,000 บาท/เดือน

ทำข่าวแถลง รีวิวโรงแรมและร้านอาหาร  เขียนสารคดี เชิญได้โดยตรงที่ โทร.081-9416364

ติดต่อ 135 ม.12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 
view